Poziv na godišnju Skupštinu akcionara 01.06.2015. u 12:00

    Naslovna strana    |    Dodatna obaveštenja za akcionare    |    Zaposlenje    


Ribarsko gazdinstvo ad
"BEOGRAD"

Patrijarha Joanikija 2a,
11000 Beograd,
Srbija

tel: +381 (0)11 2321 122
fax: +381 (0)11 2321 898
ribgazbg@net.yu
________________________
Obaveštenje

 

________________________________________________

________________________________________________

20.06.2022

1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2. Zapisnik sa skupštine akcionara

3. Izveštaj o bitnom događaju

________________________________________________

16.05.2022

1. Poziv na skupštinu akcionara

2. Obaveštenje

3. Punomoćje za akcionare

4. Godišnji finansijski izveštaj za 2021

5. Izveštaj nezavisnog revizora za 2021

6. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2021

________________________________________________

21.06.2021

1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2. Zapisnik sa skupštine akcionara

3. Izveštaj o bitnom događaju

________________________________________________

11.05.2021

1. Poziv na skupštinu akcionara

2. Obaveštenje

3. Punomoćje za akcionare

4. Godišnji finansijski izveštaj za 2020

5. Izveštaj nezavisnog revizora za 2020

6. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2020

________________________________________________

03.06.2020

1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2. Zapisnik sa skupštine akcionara

3. Izveštaj o bitnom događaju

________________________________________________

14.04.2020

1. Poziv na skupštinu akcionara

2. Obaveštenje

3. Punomoćje za akcionare

4. Godišnji finansijski izveštaj za 2019

5. Izveštaj nezavisnog revizora za 2019

6. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2019

________________________________________________

03.06.2019

1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2. Zapisnik sa skupštine akcionara

3. Izveštaj o bitnom događaju

25.04.2019

1. Poziv na skupštinu akcionara

2. Obaveštenje

3. Punomoćje za akcionare

4. Godišnji finansijski izveštaj za 2018

5. Izveštaj nezavisnog revizora za 2018

6. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2018

________________________________________________

01.06.2018

1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2. Zapisnik sa skupštine akcionara

3. Izveštaj o bitnom događaju

________________________________________________

25.04.2018

1. Poziv na skupštinu akcionara

2. Obaveštenje

3. Punomoćje za akcionare

4. Godišnji finansijski izveštaj za 2017

5. Izveštaj nezavisnog revizora za 2017

6. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2017

________________________________________________

02.06.2017

1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2. Zapisnik sa skupštine akcionara

3. Izveštaj o bitnom događaju

________________________________________________

25.04.2017

1. Poziv na skupstinu akcionara

2. Obaveštenje

3. Punomoćje za akcionare

4. Godišnji finansijski izveštaj za 2016

5. Izveštaj nezavisnog revizora za 2016

6. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2016

________________________________________________

02.06.2016

1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2. Zapisnik sa skupštine akcionara

3. Izveštaj o bitnom događaju

________________________________________________

25.04.2016

1. Poziv na skupstinu akcionara

2. Obaveštenje

3. Punomoćje za akcionare

4. Godišnji finansijski izveštaj za 2015

5. Izveštaj nezavisnog revizora za 2015

6. Mišljenje nezavisnog revizora za 2015

7. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2015

________________________________________________

02.06.2015

1. Zapisnik sa redovne sednice skupštine Akcionara

2. Izveštaj o bitnom događaju

3. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

27.04.2015

1. Poziv na skupstinu akcionara

2. Obaveštenje

3. Punomoćje za akcionare

4. Godišnji finansijski izveštaj za 2014

5. Izveštaj nezavisnog revizora za 2014

6. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2014

________________________________________________

29.05.2014

1. Zapisnik sa redovne sednice skupštine Akcionara

2. Izveštaj o bitnom događaju

3. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

________________________________________________

28.04.2014

1. Poziv na skupstinu akcionara

2. Obaveštenje

3. Punomoćje za akcionare

4. Godišnji finansijski izveštaj za 2013

5. Izveštaj nezavisnog revizora za 2013

6. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2013

________________________________________________

29.05.2013

1. Zapisnik sa skupstine 2013. - skenirano

2. Izveštaj o bitnom događaju

3. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

________________________________________________

11.04.2013

1. Poziv na skupstinu akcionara

2. Obaveštenje

3. Punomoćje za akcionare

4. Godišnji izveštaj o poslovanju javnog akcionarskog društva za 2012

5. Izveštaj nezavisnog revizora za 2012

6. Godišnji finansijski izveštaj za 2012

________________________________________________

25.06.2012

izvestaj o bitnom događaju

Zapisnik Skupstina

________________________________________________

godisni doc. o informacijama

1. izvestaj o sestomesecnom planu I polugodiste 2011
2. Odluka o sazivanju Skupstine 2011
3. izvestaj o bitnom dogadjaju
4. Izjava o sestomesecnom planu posl.2011 II pol
5. izvod iz finans.izvesaja2010
6. Godisnji izvestaj 2010
7. Punomocje za akcionare 22.06.2012.g.

________________________________________________

 

 

 

 

________________________________________________

 


22.06.2007. održana je prva vanredna sednica Skupštine Društvenog preduzeća Ribarsko gazdinstvo "st1:place w:st="on">BEOGRAD".
Više o sednici u
izveštaju o bitnom događaju.
_____________________